kurt.forsberg5@gmail.com


Målar i akryl, mestadels geometriskt föreställande i realistisk stil med interiörer eller motiv vid havet i klara och ljusa färger.


Inspirationskällor är konstnärer som

Edward Hopper,

David Hockney, Roy Lichtenstein.VIEW MY WORK