kurt.forsberg5@gmail.com


Målar i akryl, mestadels geometriskt föreställande i realistisk stil med interiörer eller motiv vid havet i klara och ljusa färger.


Inspirationskällor är konstnärer som

Edward Hopper,

David Hockney, Roy Lichtenstein.


Nästa utställning blir på Galleri Viken, vid Hamnen i Viken.

Vernissage den 26 Juli 2024, under Vikenfesten.

Utställning pågår till den 31 juli.

VIEW MY WORK